התודעה הלאומית

271 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת התודעה הישראלית הוא , כמובן , בתוך תוכה של האומה , בפנימי פנימיותה . . . בחפצה החיובי העצמי לשוב לארץ חייה , לאלוהיה , לעצמיותה , לחיות את חייה הטהורים והבריאים החופשיים , חייה שלה , חייה דווקא גודל רוחנו הלאומי הכללי " והוא שב ומדגיש : 49 . " ם האלוהיי הרוח אם כן , 50 . " וקדושתו הוא הרוח החיה בהתגשמות לאומיותנו שר מפעמת ומביאה לידי תחיית האומה בארצה , א היא זו הלאומית אל מקורה הרוחני , הפנימי , הרעיוני , " ומתוך כך האומה שבה 51 . " האידיאלי יך הנוגע לא רק לגאולת האומה מעבר לכך , מאחר שמדובר בתהל עלינו לומר כי — הישראלית אלא לגאולת האנושות וההוויה כולה הרוח הלאומית הישראלית מוּנעת ונדחפת למעשה על ידי ' הרוח האלוהית ' ) בהקבלה ל ' רוח האבסולוטית ' ההיגליאנית ( . אומנם , ברובד כותב — הגלוי לעין נראה הדבר כאילו מדובר ביוזמה אנושית , אולם ברובד הסמוי מן העין מדובר למעשה בהיענות האומה — רביצקי " קם ויתא ה , " , כותב הראי " הפלא הזה " 52 לקריאה האלוהית העליונה . י אם על ידי מעשה אדם ותחבולותיו , כל ידי בימינו לעינינו , לא ע ודאי קול 53 ,' בעל מלחמות ו...  אל הספר
תבונות