התודעה הפרטית

263 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת התודעה הכול מתחיל , אם כן , מן הרצון 17 . " בעל בחירה וחופש הרצון והשאיפה . בדברים אלו , 18 ה . " , אומר הרצי " כל דרך של כפייה היא עוולה " ה לא רק לחשש הפוליטי והחברתי מ ' כפייה דתית ', מפני " מכוון הרצי ה נמנע מלכפות את אמונתו " הרצי 19 . " א שקר אינה אמונה אל " ש ודעתו גם על אנשים שאינם דתיים , ואף מחה כאשר חבשו כיפה לצפורה ריאיון , אמר ב " אני לא רוצה להשפיע או לכפות " 20 לכבודו . יש דתיים הרוצים להשפיע על החופשיים . אני איני עוסק בכך . " רומן . מכך , לא מדובר אך יותר 21 . " יש לי עניין בהבנה הדדית של חברים באנקדוטה חברתית או דתית , אלא בעמדה עקרונית , ולפיה יש כה , מו . ' , עמ צמח צבי . 17 . 84 ' , עמ והשלמות תיקונים . 18 . בהתייחסות חינוכית למדריכות אולפנה הוא 208 ' , שמות , עמ שיחות על התורה . 19 לנתיבות ט ( . וראו גם " מחודש כסלו תשל י " כת מתבטא כנגד כפייה חינוכית דתית ) א , אגרות הראיה : ראו יה דתית יה לכפ " רמא . על התנגדותו של הראי ' א , עמ ישראל . 242 - 239 ' , עמ הרעיון ; ש " ץ אופנהיימר , 44 - 42 ' , עמ מאמרי הראיה כא ; - יט ' עמ ע...  אל הספר
תבונות