סיכום

255 | ה המשנה הגאולית של הרצי " ה : משברי הגאול בשולי הדברים למרות קווי הדמיון שבין הפילוסופיה ההיגליאנית לבין משנתו של ור כלשהו של היגל בכתביו או בשיעוריו הרצי " ה , איננו מוצאים אזכ של הרצי " ה . כפי הנראה היו לכך כמה וכמה סיבות : ראשית , כפי שציינתי קודם לכן , כבר מצאנו כמה וכמה מעקרונות היסוד של 213 הפילוסופיה ההיגליאנית אצל חכמי ישראל מאות שנים קודם לכן . 214 בהגותו , מעבר לכך , היגל היה נוצרי וככזה שיקע יסודות נוצריים והוא רחש בוז 215 תפיסת האלוהות שלו היא תפיסה פאנתיאיסטית , ה נמנע מלהזכיר שמות של " ובכלל , הרצי 216 עמוק ליהדות וליהודים . פילוסופים ) להוציא פילוסופים בעלי הגות אנטי נוצרית מובהקת , כמו ניטשה , ובעלי תפיסה כללית , כמו לצרוס ושטיינתל ( . לכן , כאשר ה " נזיר ' ( ביקש לדעת את מקומה של שיטת הראי הרב דוד כהן ) ' ה הכללות והאחדות מיסודו של " בפילוסופיה הכללית ביחס לתפיסת ה : " כתב לו הרצי 217 ," אפלטון - היגיל רחא ו קרובים לא ב חלילה לך מהקביל מושגי חכמי יון , ואפילו תבי אורים מכוונים לדברי כי ומהתאימם בתור ב 218 דמהימנותא , . 24 לעיל , הערה ו רא . 213 במקום לומר : הרוח...  אל הספר
תבונות