תהליך החילון בחברה הישראלית

פרק שישי | 246 תכלית עצמית נצחית " בתנועה הציונית , מפני שזו אינה מחוברת אל 168 . " להחזיק מעמד לאורך ימים " , ולכן היא לא תוכל " אידיאלית ה , כי לאחר שעם ישראל ישוב לארצו ויגיע " קבלה בידו , כותב הראי דה לפרוץ מרידה בכל האידיאלים עתי — לשלווה גשמית מסוימת השלוה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה , אשר " הגדולים והנשגבים : ידמו שכבר באו למטרתה כולה , תקטין את הנשמה , ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ . השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל , ין אין אמונה וא " במציאות ירודה שכזו 169 . " וממילא ירד הרוח וישקע ואיה דם הנפש אשר — דעת אלוהים , אין הוד מוסר ואין גבורת רוח אי " ה , מהו הדבר אשר יחיה את התנועה הציונית ? ! והר " תחיה בו ? ! זהו מעמד המיצר של כנסת ישראל , אשר תרד אליו " מוסיף וכותב : המשבר הזה חייב לקרות , 170 . " סמוך ליקיצתה לתחיית אמתבהכרח ! " בהכרח " על כך שתהליך הגאולה הוא ' קמעא קמעא ', ה כותב " גם הרצי שלא נתגלתה " , כל זמן " בינתיים , בסתרי המדרגות של המהלך הזה " ו לערבובי " ו " יש עדיין מקום לסרכות חטאים — כל התשובה השלמה 171 . " צללים וערפילים תיכף אנו צריכים " 172 ," קרוב הוא היו...  אל הספר
תבונות