מלחמת יום הכיפורים

פרק שישי | 244 ליושבי בית המדרש להקרין עצבות וייאוש , אלא עליהם להוסיף 165 גבורה ושמחה , אהבת ד ' וצפיית ישועה . ובו כתב , בין היתר , על 166 ה כרוז " עם סיום המלחמה פרסם הרצי ת ההשתלדות אתחלת התגבשו " שב " ההתגלות האלוהית המופלאה " ה " , שכן , מלחמת יום הכיפורים פרצה בשנת תשל " ד , והרצי " האלוהית ראה בזה את בניין השלד והגוף של עם ישראל . חווה כרב אוגדה במלחמת ש הרב יהושע בן מאיר מספר על השבר יום כיפור . לאחר חודשיים של לחימה בשטח , בתנאים קשים ביותר , עשה היה ללכת שר הראשון קיבל בן מאיר שחרור לזמן קצר , והדב ה . בשעה שתיים לפנות בוקר נקש הרב בן מאיר על " לביתו של הרצי ה : " דלת ביתו של הרצי ריאיון ב רוזנברג ) חיים צבי לי הרב לא , מט . סיפר - ל ' ד , עמ לאמונת עתנו ראו טאו , . 165 הרב צבי יהודה לא דיבר על הנופלים "" ב ( : שבט תשע בו " טב שערכתי עימו ונה שלי לאחר הלחימה במלחמת יום ראש בחופשה הבמלחמת יום הכיפורים . הכיפורים , הלכתי קודם כל אל הכותל ושפכתי את ליבי . באותם הימים הודיעו על ת הרוגים במלחמה ) לא היה זה המספר הסופי של כך שישנם כאלפיים וחמש מאו איזו סטירת לחי ' ההרוגים ( . כאשר...  אל הספר
תבונות