גאולה מתוך עליות וירידות

פרק שישי | 236 ירידה במהלך המפעל הרי היא בחינת ההתכסות של הגואל , וכל , ולא עוד אלא שאפשר " עליה הבאה אחריה הרי היא בחינת התגלותו להראות בחוש איך שמכל ירידה אשר סבלנו , נצמחה אחר כך עליה " 113 . " ה לטובה יצא מכל משברוהתפתחות יותר גדולה , וצעד של דליג ה כתב גם הוא כי גאולה זו , הבאה ' קמעא קמעא ', כוללת " הרצי גם את כל ההפסקים והעכובים , גם את כל הנסיגות " היא בתוכה מתוך כל אותם 114 . " והכישלונות , גם את כל העכובים והסבוכים דווקא מתוכם — 115 " סֵתֶר הַמַּדְרֵגָה " מכשולים ועיכובים , בבחינת — 117 " עֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ " 116 גאולה מתקדם . תהליך ה מופיעה היא הפדות " ה , " , כותב הרצי " מתוך העומק של הצרה " המתחדש שא מתוכו של החושך בעצמו מתגלה האור הנִ " 118 . " והרווחה על ציון ומקראיה , מתוכה של המרירות הנוראה מופיע הנועם האלוהי האמונה הגאולה — ידיו , ומתוכו של היאוש העליון לכוננות מעשה 119 . " הנאדרה בקודש את דברי הגמרא על הציפור העתידה לעשות שרקרק ובכך לבשר ה בכך שתהליך הגאולה מופיע " הסביר הרצי 120 את ביאת המשיח , 121 לא בסדר של אבג " ד אלא בסדר ההפוך של תש...  אל הספר
תבונות