יחסו של הרצי"ה לצבא ולמלחמות ישראל

פרק חמישי | 194 ה בתחילת " שמקובל במחקר אודות עמדתו הפצפיסטית של הראי ה היה מודע לצורך בהקמת כוח מגן צבאי , ולמשמעות " דרכו , הראי 136 המאבק הלאומי שהקמת המדינה תהיה כרוכה בו . ה חזון של שלום מוחלט שנשבר עם " ( היה לראי 156 ' , עמ סדקים לדעת רוזנק ) . 136 היסודות ה הם שהעצימו את " הראיפרוץ ההתנגדות הערבית , ותלמידיו של התלמידים לא המציאו יש מאין . " ( , 157 ' , מדגיש רוזנק ) שם , עמאומנם הכוחניים . . הולצר , לעומת זאת , " חיוב הכוח והמלחמה נמצא , כפי שראינו , בכתבי הרב קוק ה הוא חזון הרמוני שבו לא ייערכו עימותים " טוען כי החזון המשיחי של הראי המדיניים בלא צורך חיים ניתן לחזור ל " ( , כך שיהיה 67 ' מ , ע חרב צבאיים ) , כותב הולצר , " ה [ " בלא מעט מכתביו ] של הראי " ( . 240 ' ) עמ " בשפיכות דמים עולה כי חזונו המשיחי היה הרמוני מעצם טיבו , ולא כלל אפשרות של עימותים " עם ישראל לאומות העולם . . . במרכזו של החזון המשיחי עומדת בין כוחניים בדרך רוחנית של עם ישראל על אומות העולם , שתיעשה - ההשפעה המוסרית ה , לעומת זאת , עבר " ( . הרצי 63 ' ) עמ " הרמונית ולא תכלול עימותים צבאיים " מהתפיסה ההרמ...  אל הספר
תבונות