גלות וגאולה ביחס לרוח האומה

פרק חמישי | 168 יחידים , חלקים , איברים , מפוזרים ומפורדים , של האומה הגדולה 9 . " הכוללת כנסת ישראל במשך הגלות הארוכה . . . הלכה ונטשטשה , במציאותנו הנפשית והחומרית , היחידית והציבורית , הפנימית והחיצונית , צורת העם . . . בקודש ובחול נהיינו כאילו 10 ' עֲצָמֵינוּ לְפִי שְׁאוֹל נִפְזְרוּ שלנו . ' עדר . . . נהיינו כמו איברים מרוסקים . . . בתור - לא עם אלא עדה יחידים מבני ישראל או חברי קהילה או חברה מקומית , ולא בתור אנשי העם הישראלי . כאילו מהותנו המיוחדת שייכת היא תחת אשר באמת לאישינו היחידיים , ולא לציבוריותנו השלמה , כל עיקרה של התייחדותנו הישראלית היא בהבדלה שבין ישראל ונתן לנו את העמים , אשר מלך העולם בחר בנו מכל לעמים — לסיפור עם יצר לו 12 להיות לו , העמים הבדיל אותנו מן 11 תורתו , 15 במקרא הדורות ואותיותיהם . 14 עולם עם ושם לו 13 תהילתו , בחוץ לארץ " : 28 ' , עמ על ארץ ישראל שיחות ע . ראו גם ' א , עמ לנתיבות ישראל . 9 ה מבסס זאת " . הרצי " קאל , אבל אין שם כלל ישראל יש יהודים : ראובן , יעקב , יחז " וְאִם כָּל עֲדַת על דברי הגמרא במסכת הוריות ג ע " א האומרת ביחס לדברי הכתוב י : " ב...  אל הספר
תבונות