סיכום

165 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת הגוף לשלימות חייהם של " היא , בראש ובראשונה , פרטיקולרית , " מובנה ישראל ושכלולם , לגאולתם ושיבתם קוממיות לארץ נחלתם , בשבירת בסופו של 269 . " ל הגויים מעליהם ובשחרורם משעבוד מלכויות עו גאולת ישראל עתידה להביא גאולת העולם כולו והרעיון " דבר , יגלה ויראה כי " 270 . " אוניברסלי כאחד - המשיחי הוא רעיון ישראלי בתקומת גאולת ישראל וארצו היא הצלת ישע העולם והאדם כולו , כי ויברך בו את עמו בשלומו יתן אותו ד ' אלהים חיים ומלך עולם , 271 . " ואמיתו ה , היא גם שעמדה " עוצמת החיים שהייתה נוכחת בחייו של הרצי ה " ביסוד מחשבתו . כך מקבל מושג הקדושה במשנתו של הרצי הגדרה מהפכנית , שכל כולה עוצמה וקיימות ) וראינו כיצד הדברים מקבילים , במידה כזו או אחרת , לפילוסופיית העוצמה של ניטשה ( . ניתן לראות כיצד ' פילוסופיית החיים ' ) בניגוד ל ' פילוסופיה של חיים ' ( ה , שהרי מדובר " הזו באה לידי ביטוי במשנת הגאולה של הרצי במשנה ריאליסטית המזהה את הגאולה לא בסימנים שמיימיים עלומים ונסתרים אלא במציאות הקונקרטית החיה ומלאת העוצמה . סא . ' שם , עמ . 269 מג . ' , עמ מב ' - ' הערו...  אל הספר
תבונות