"כי עין בעין יראו"

137 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת הגוף 115 . " איש לאיש יביע אומר ועץ לעץ יחוה דעת " ולראות כיצד בניגוד לדבריו של הרב יואל טייטלבוים מסאטמר , הרואה הננו " כי כותב הראי " ה 116 ," מעשה שטן " בהצלחת התנועה הציונית רצנו ישראל בא ד ' נטויה לטובה לצמיחת קרן ישועה ל יד רואים ניסא ודשא בריך הוא , ואין שום ספק דלא עביד קהקדושה הרצי " ה : גם כך כותב 117 . לשקרא " הוא מלך העולם את נדחי ישראל ברוך מכנס הקדוש לא לחינם . . . אל ארצם ם אתם את מֵה על ידם את שממותיה ומקוֹ י הוא מחי לא לחינם . . . חרבותיה דשו ו תחיית לשון ק לא לחינם הוא שולח את דברו בישראל . . . ל 118 . . . עִם החזרה אל הארץ מוריד מלכים ] 119 ' ין כִ לְ ים מַקֵ הָ מְ ין וּ כִ לְ מַה עְדֵ הַ מְ ' לא לחינם הוא [ . . . ומקים מלכים מלכיהם 120 ת גויים ומחשבות עמים , ו לא לחינם הוא מסדר עצ ארצו , כדי לבסס ל ומושליהם , ומכונן קשריהם ויחסיהם לישראל ו . . . מעמד ארץ האבות את . . . ינם הוא מסכל מזימות הזדים ומפר תכניותיהם לא לח . . . לא לחינם הוא מפיח רוח גבורה נפלאה בשארית זרע בחיריו 122 . . . ומשכלל את מסכתות התורה 121 לא לחינם הוא מגלה ...  אל הספר
תבונות