אתחלתא דגאולה

135 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת הגוף אבל היום מישהו יכול להסתפק ? ' אין לך קץ מגולה מזה , שנאמר תִּשְׂאוּ לְעַמִּי יִשְׂרָאֵל כִּי קֵרְבוּ וְאַתֶּם הָרֵי יִשְׂרָאֵל עַנְפְּכֶם תִּתֵּנוּ וּפֶרְיְכֶם 106 . "' . הכול כל כך ברור , גלוי , ופשוט , עד שאין בכלל ספק לָבוֹא אנחנו " לכן אמר הרצי " ה כי אנו נמצאים במציאות של גאולה : ומצב 108 ," משיח - גאולה - הגלות - של קץ במצב 107 כעת באמונת עיתנו , מה " כ ' באדר א ( : יום מי " כת ה ) " ח כותב הרצי " . בשנת תשל " בעבודת הישוב הדור וענין אתחלתא שכתבת ' שנעלם מעיני רבנים בדורנו עניינו המיוחד של דגאולה ', הוא הפרזה גדולה לא נכונה . כי הרבה הרבה גאוני וצדיקי ישראל ראו פלאות ההנהגה האלהית לכוננות גאולתנו אשר בהשתלשלות מאורעות והכירו מִ דורותינו אלה . עם מפלאות דברי הנביאים על הסתתרות בינת נבונים . באותו הדור הורה מקדשי השם ומאירי דברו והם היו גדולי הדורהיו הרבה גדולי תורה וירא " ה ט ה לתלמידי ישיבת פוניבז ' " . באותה השנה כותב הרצי " ומשפיעי קדושתו באמת ת השתתפו והשתייכו גדולי גאוניכי בתנועת הציונוּ " כ " ד בניסן ( יום מי " כת ) ישיבת ראש , ו...  אל הספר
תבונות