הגאולה — תהליך טבעי הדרגתי

פרק רביעי | 130 " כִּי לֹא זאת ועוד : הגאולה יכולה לבוא בהתפתחות ובהדרגה ) ובפתאומיות ( ויכולה לבוא בדליגה 84 וּן " בְחִפָּזוֹן תֵּצֵאוּ וּבִמְנוּסָה לֹא תֵלֵכ ( , אבל בפועל , 85 " וּפִתְאֹם יָבוֹא אֶל הֵיכָלוֹ הָאָדוֹן אֲשֶׁר אַתֶּם מְבַקְשִׁים " ) 87 . " קמעא קמעא " 86 ," אור ד ' זורח עלינו לאט לאט " אמר הרצי " ה , הסיבה לכך היא , כפי שכתב הראי " ה , שכל דבר גדול שלם ומשוכלל 88 ווקא על ידי ההדרגה , צעד אחר צעד . אינו יוצא אל הפועל אלא ד בכל הדרכים , ואין דרך אחד . . . לצפות לישועה ם כן את ד ' בכל הדרכים , כן צריך ג . סותר את חברו כלל " ישעיהו נ " ב , יב . . 84 מלאכי ג ', א . על כך שתהליך הגאולה יכול לבוא באופן התפתחותי והדרגתי או . 85 ; 131 , עמ ' ג איה עין , קעח ; א , עמ ' נו אגרות הראיה : ראו — באופן דילוגי ופתאומי . 181 ' , ג , עמ אורות , אבינר , ההשפעה ברק , : . לרשימת הוגים נוספים שהחזיקו בתפיסה זו ראו 2' , עמ 1 , שיחות . 86 רה . - רב ' , עמ אילת ; פילבר , 101 הערה 395 ' עמ א שהיו מהלכיםבהתאם לסיפור התלמודי על רבי חייא רבה ורבי שמעון בן חלפת . 87 כך " בבקעת ארבל קודם שהאיר היום ...  אל הספר
תבונות