הקשר האורגני שבין עם ישראל לארץ ישראל

פרק רביעי | 120 וכל מלוא קומתו של עם ישראל אינה יכולה 34 סגולותיו וכשרונותיו , 35 ק בארץ ישראל . להתגלות אלא אך ור וכשם שהנביא מתאר את שיבת עם ישראל לארץ ישראל בתיאור " לֹא יֵאָמֵר לָךְ עוֹד עֲזוּבָה וּלְאַרְצֵךְ לֹא — נועז הלקוח מחיי האישות בָּךְד ' יֵאָמֵר עוֹד שְׁמָמָה כִּי לָךְ יִקָּרֵא חֶפְצִי בָהּ וּלְאַרְצֵךְ בְּעוּלָה כִּי חָפֵץ כִּי יִבְעַל בָּחוּר בְּתוּלָה יִבְעָלוּךְ בָּנָיִךְ וּמְשׂוֹשׂ חָתָן עַל כַּלָּה , ל וְאַרְצֵךְתִּבָּעֵ כך גם מתאר זאת הרצי " ה באחת מאיגרותיו 36 ; יָשִׂישׂ עָלַיִךְ אֱלֹהָיִךְ " " מתגלית ומתגבשת חזרת ההזדווגות הנשגבה שלשטרם נדפסו : 37 . האומה והארץ בתפארת הופעתה הממשית " נשמת עד אשר כל עיקר 38 בעת קדושתה העצמית של הארץ , מכאן נו ואילו 39 ערכן של התורה ושל מצוותיה הוא דווקא בארץ ישראל , . 135 ' ית , עמ ראש , ב שיחות על התורה . 34 קג . ' א , עמ לנתיבות ישראל . 35 ה . - ישעיהו ס " ב , ד . 36 הזיווג הקדוש " קי : ' א , עמ לנתיבות ישראל . ראו גם ז " תשי י " ד באייר יום מי " כת . 37 ית , ראש , ב שיחות על התורה ; " הזה , של העם וארצו , של עם הקודש וארץ הקודש ...  אל הספר
תבונות