גאולה ומשיחיות

פרק רביעי | 116 בעוצמה רבה את הממד הרצי " ה מזוהה כמי שהעלה במפורש ו את מאמרו ' המדינה כהתקיימות 16 דתי . - המשיחי בתוך השיח הציוני חזון הגאולה ' פותח הרצי " ה בהגדרת הגאולה : ' ) ראו על כך לקמן בהערה כל פעילות אקטיבית בהסתמכם על ' שלושת השבועות ( . לשיטתם , הגאולה אינה בגדר של ' מעבר ' מן העולם הישן אל העולם החדש , 77 אלא מציאות חדשה לחלוטין שתחייב את הריסתה הטוטלית של המציאות שקדמה דרשו פעילות אנושית ו היו שאמרו כי הגאולה צריכה לבוא בידי אדם , לה . לעומתם הרבנים צבי ,' הציונותשעליהם נמנו ' מבשרי — אקטיבית להחשתה . אלה האחרונים ( , אליהו גוטמכר 1878 - 1798 ( , יהודה אלקלעי ) 1874 - 1795 הירש קאלישר ) ( , 1883 - 1808 ( , נתן פרידלאנד ) 1889 - 1812 ( , מרדכי עליאשברג ) 1874 - 1796 ) סברו שהגאולה אינה מאורע אלא תהליך , — ( ואחרים 1898 - 1824 שמואל מוהליבר ) אינה מהפכה אלא התפתחות . לא מדובר באירוע מהפכני המנוגד לחלוטין לכל מה שקדם לו , אלא תהליך רציף ומתמשך ששיאו הוא הגאולה . הם מצטטים את דברי נתלים בדברי ) ישעיהו נ " ב , יב ( , ו " כִּי לֹא בְחִפָּזוֹן תֵּצֵאוּ וּבִמְנוּסָה לֹא תֵלֵכוּן...  אל הספר
תבונות