פרק רביעי: המשנה הגאולית של הרצי"ה: גאולת הגוף

113 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת הגוף כפי 4 כתוצאה מכך הושפעה תפיסת ההיסטוריה בעולם המערבי , גיאורג כמו — שבא לידי ביטוי אצל הפילוסופים הספקולטיביים ( , קרל היינריך מרקס 1831 - 1770 , Hegel וילהלם פרידריך היגל ) ( , 1936 - 1880 , Spengler ( , אוסוואלד שפנגלר ) 1883 - 1818 , Marx ) ( ואחרים , שטענו כי 1975 - 1889 , Toynbee ארנולד ג ' וזף טוינבי ) להיסטוריה ישנו אופי טלאולוגי , ולכן ביקשו לגלות את חוקי היסוד שבאירועי העבר , ועל פיהם לקבוע את הדפוס הכללי של ההתפתחות 5 ההיסטורית התכליתית . בדומה לתפיסות ההיסטוריציסטיות האידיאליסטיות — הראי " ה ממטה " טוריה ועל התפתחותה מדבר אף הוא על התקדמות ההיס — 6 . " תכלית נועדה לכל ההויה " , מפני ש " למעלה , מיצור שפל לעליון ל " כל הדברים ההיסתוריים שהיו במציאות צריכים שיובנו ע לשיטתו , ; 17 , עמ ' משמעות אלא בעלילותיו ההיסטוריות של האלוהים . גם קארל לוית ' ) התפיסה המעגלית של עמי קדם , לפיה בין ( מבחין 15 - 6 , עמ ' עולמית היסטוריה בבירור הת מהלך ההיסטוריה ) ודבר זה נרא יתי הוא הקובע א ראש מאורע ב התפיסה האסכטולוגית הישראלית , בין במיתולוגיה ה...  אל הספר
תבונות