הלאומיות הישראלית הקוסמופוליטית

פרק שלישי | 104 עניינו הוא להיות דבק באלוהים , והלא שאין כן בעם ישראל , שכל 156 . לַכֹּל וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו " טוֹב ד ' " כבר נאמר כי ) תרע " ג ( כותב 1913 כבר במאמרו המוקדם ' על הפרק ' משנת אין לעם הישראלי פוליטיקה תגרנית רגילה שתוכה " הרצי " ה כי יות איגואיסמוס קיבוצי גס , יסודותיה שנאת הבריות כללית וחמרנ , אלא זכות הקיום של " שפלה , וכליה תותחים ורובים וכל כלי משחית שמטרתו לרומם את " היסוד האידיאלי " הפוליטיקה הישראלית הוא 157 , על ידי מהפכות גדולות , רוחניות וגם פוליטיות . " העולם כולו " במכתב לרב דוד כהן ) ' הנזיר ' ( כותב הרצי " ה כי בלאומיות הישראלית כי עבודותינו " הקיים בשאר הלאומים , " צום הצמ " אין את אותו הלאומיות ותחייתנו הממשית לא תפרדנה בעיקרן וביסודן אף רגע לא מדובר , 158 . " מהאידיאלים האלוהיים המקיפים את כל האנושיות אם כן , בשוביניזם לאומי . אדרבה ואדרבה : הרצי " ה נהג לומר כי , צודקים לכן , אמר 159 . " לאומיותנו היא לאומיות קוסמופוליטית " צח . ' קנד ; שם ד , עמ ' ג , עמ מתוך התורה הגואלת תהילים קמ " ה , ט . ראו . 156 כז . ' א , עמ לנתיבות ישראל . 157 ק . ' ,...  אל הספר
תבונות