היחס בין ישראל לעמים

93 | של הרצי " ה המשנה הלאומית א , גאולת ישראל ממיל 93 האנושות המזרים חיים לכל העמים כולם . היא שתביא לגאולת האנושות כולה : ההסתכלות החודרת , השלמה , המקפת והכוללת , בחיי האדם והעולם והיסתוריתם ובחיי ישראל והיסתוריתו , בכללם ובפרטיהם , מביאה להכיר את הערך העולמי הגדול אשר לישראל . . . זאת אומרת : הברכה שאומות העולם מתברכות ם אשר ממנו למהלך התרבות האנושית . . . בישראל , השפעת החיי ] הינה [ במציאות האומה עצמה , אשר בה היא התגלות אור אלהים בעולם ובאדם . . . החיים הטבעיים השלמים של העם הישראלי בארצו , בלשונו , בתרבותו , ברוח ד ' אלהיו השורה עליו ומחיה את ] חיים אלה [ מתוכם — כל הדר אידיאליו ואת כל פנותיו המעשיות ומעצמותם יופיע ויחדור וימלא כבוד ד ' ואור מלכותו ועבודתו בכל הארץ , ובכל הגוים ובכל הממלכות ; ואז מוצאים להם כל היעודים הנבואיים , הקוסמופוליטיים והקוסמולוגיים , את מקומם האמיתי ואת הווייתם הממשית , מתוך עצם פריחת החיים , בכל ואדיר , עם ד ', עצמם ותקפם ורעננותם בחיי קדש של עם חי יתקדשו , יתטהרו , יתרוממו , יתכשרו , החיים , האדם , העולם , יקבלו את נורמליות התעלותם ואמתת ישותם . . . ...  אל הספר
תבונות