"אשר בחר בנו מכל העמים"

91 | המשנה הלאומית של הרצי " ה באמת אין כאן ' רוח נאטציאנאלע ' " ( , השיב כי " התורה הקדושה 81 . " במובן הרגיל , אלא רוח האמת והטהרה של תורתנו הקדושה בפרטים אומנם הרצי " ה הדגיש כי היסוד הוא הכלל המתגלה אבל , יחד עם זאת , יש להדגיש כי בניגוד לאלו שהשוו בין 82 השונים , התפיסה הלאומית של הראי " ה ובעיקר של הרצי " ה לבין התפיסה הרי שכאן לא מדובר על מציאות שבה 83 הטוטליטרית הפשיסטית , הכלל ' בולע ' את הפרט ; אדרבה , הפרט אינו נרמס תחת מגפי הכלל וא מחובר אל הכלל , כשם שערכה המלא אלא מקבל את ערכו ככל שה של טיפת המים הוא בחיבורה אל הים הגדול . ובאמת , לפי הראי " ה , אי אפשר לדבר על התחיה הלאומית כל זמן שאין אנו מדברים על כך שאת יחסי הכלל 84 התחיה הפרטית של כל אדם ואדם בפני עצמו . א צריך פרט שהו " ו " כלל שהוא צריך לפרט " והפרט יש להבין בבחינת 85 לכלל " . הטוענים נגדנו שישיבת " זו גם דחה את אלו בדרך תו . ' , עמ ' דברים ובירור תשובה ' . 81 היא ישיבה לאומית . אבל הרי כל התורה כולה בנויה על הלאומיות ' מרכז הרב ' ( . 17 ' , עמ שיחות על תלמוד תורה ) " הישראלית . 256 ' , ויקרא , עמ שיחות על התורה . ...  אל הספר
תבונות