מושג ה'כלל'

פרק שלישי | 74 אותו הרצי " ה לביאור מושג ה ' כלל ', הוא הזכיר נדרש כאשר 6 , ( Völkerpsychologie בנשימה אחת עם ' פסיכולוגיית העמים ' ) ' פסיכולוגיית העמים ' הייתה דיסציפלינה 7 עליה שקד בצעירותו . ש לאמצע התשע עשרה ועד בפילוסופיה הגרמנית החל מאמצע המאה המאה העשרים , שלמעשה הלכה ודעכה כבר לאחר מלחמת העולם השנייה . אומנם , את האמונה בקיומו של אופי לאומי מסוים ניתן לזהות , ( , כבר אצל ההיסטוריונים Klautke כפי שמעיר אגברט קלאוטקה ) לפנה " ס ( 425 - 484 , ςοτοδόρἩ , Herodotus היווניים הרודוטוס ) לפנה " ס ( , שעשו 395 - 460 , ςηδίδυκυοΘ , Thucydides ס ) ותוקידיד את החלוקה שבין ' יוונים ' לבין ' ברברים ' . מאוחר יותר אנו מוצאים , Vico דיונים סביב האופי הלאומי אצל הוגים כמו ג ' אמבטיסטה ויקו ) ( , וולטר 1755 - 1689 , Montesquieu ( , מונטסקייה ) 1744 - 1668 ( , 1778 - 1712 , Rousseau ק רוסו ) ( , ז ' אן ז ' 1778 - 1694 , Voltaire ) Hume , 1711 - ( , דייוויד יום ) 1857 - 1798 , Comte אוגוסט קונט ) 8 ( ואחרים . 1873 - 1806 , Mill ( , ג ' ון סטיוארט מיל ) 1776 את שורשי דיסציפלינת ' פסיכולוגיית העמים...  אל הספר
תבונות