כתבי הרצי"ה

41 | רקע ביוגרפי זים סוג שלישי כולל כרוזים אותם פרסם הרצי " ה בעיתונות . כרו  להלכות צבור אלו נאספו על ידי הרב צבי ישראל טאו בספר ארץ הצבי ) תשמ " ז ( , מאוחר יותר על ידי הרב זלמן מלמד בספר ) תשנ " ה ( , ועתה עומדת לצאת מהדורה מורחבת על ידי הרב יוסף בדיחי . ה , ואשר קובצו " סוג רביעי כולל פסקאות קצרות אותן כתב הרצי  אור לנתיבתי וחיים שטיינר בספר על ידי הרבנים איסר קלונסקי ) תשמ " ט ( . סוג חמישי כולל הערות רבות אותן כתב הרצי " ה בשולי ספריו .  חלק גדול מן ההערות הינן הערות למדניות והלכתיות , אולם ישנן גם הערות מחשבתיות ופילוסופיות . לצורך עבודתי התרכזתי , בין היתר , בהערות אותן רשם הרצי " ה ) בגרמנית בכתב Jenseits von Gut und בשולי ספרו של פרידריך ניטשה יד ( ) ' מעבר לטוב ולרוע ' ( , ובמשפטים הרבים אותם הדגיש Böse הרצי " ה בספר זה . סוג שישי כולל את הקדמותיו של הרצי " ה לכתבי אביו ואת  ההערות אותן הוסיף בסוף ספריו , כאשר ערך אותם והוציאם לאור . ראיונות שנערכו עם הרצי " הבנוסף לכתביו של הרצי " ה ישנם גם בעיתונים ובכתבי עת שונים , כאשר חלקם יצא לאור על ידי הרב יוסף ) תשמ " ו ( , ואת ...  אל הספר
תבונות