מטרת המחקר הנוכחי

15 | מבוא עמדה תיאולוגית זו באופן רציונלי ומסורתי . את הגישה התיאולוגית יסס על עיגן במקורות התלמוד והמדרשים , ואת גישתו הרעיונית ב השיח הפילוסופי האירופאי של ' מפנה המאות ' . כך ביקש להעניק משמעות היסטוריוסופית לתפיסה ההיסטורית הממשית . מטעמים חינוכיים וחברתיים מיעט הרצי " ה לצטט ולהפנות לספרות הקבלית ולספרות הפילוסופית החדשה . יחד עם זאת , האזכורים הרבים בה זו , העיון בספרייה ובחילופי ) הגלויים יותר ופחות ( לספרות רח המכתבים שלו , כמו גם העדויות הלא מעטות על בקיאותו בתחומים השונים , מצדיקים את המאמץ לחשיפת המקורות הקבליים והפילוסופיים של משנתו . הוא שעומד — ולא ארץ ישראל — להלן אטען כי עם ישראל א התודעה במרכז משנתו של הרצי " ה , ושלפי מחשבתו יסוד הכול הו הלאומית , כאשר המעשים כשלעצמם לא באו אלא כדי לחשוף את התודעה הלאומית ולעורר אותה . גישתו של הרצי " ה מעצבת משנה תיאולוגית רעננה הנותנת ערך אוניברסלי ואף קוסמולוגי לעם ישראל לא 16 " לזרוק נשמה " היושב במדינת ישראל ומבקשת לתת משמעות ו ופרט מפרטיו . רק לכלל אלא גם לכל פרט יחד עם זאת , לא מדובר במבט רדיקלי המבקש להפוך את המציאות על פיה . ...  אל הספר
תבונות