סקירת המחקר

11 | מבוא " ה . הם בחנו , אומנם , את השפעתו על תנועת ' גוש אמונים ', אבל לרצי 6 התמקדו בתנועה עצמה ולא במשנתו שלו . יחד עם זאת , במשך שנים התייחסו החוקרים השונים בזלזול רב אולם בשנים האחרונות החלה 7 אל דמותו של הרצי " ה ואל הגותו . . 107 הוך , פוליטיקה , עמ ' . 6 , 94 ' , עמ מציונות ; הנ " ל , אבא ארן , : ראו של הרצי " ה משנתולגישות שונות בחקר . 7 הנ " ל , ; 216 , 187 , 181 , 179 , 178 , 142 , 101 ' עמקוקיזם ; הנ " ל , 283 , 277 , 218 יחיא , - ; דון 271 ' ; הנ " ל , ארץ ישראל ; בלפר , בצפיית , עמ ביןבגדי הייצוג ; הנ " ל , ) ראו 206 ' ; הולצר , חרב , עמ 202 , 199 , 193 ' ; הנ " ל , הספר , עמ 243 ' שלילת , עמ ר , תיאולוגיה , ( ; הלינג 136 הערה חמישי ביקורת נוספת על דבריו של הולצר בפרק ; 4 , הערה 166 ' ; רוזן צבי , החולה , עמ 49 , 46 , 32 , 30 ' ; ענברי , תפיסת , עמ 539 עמ ' , אתגר ; שוורץ , 473 , 468 , 458 ' ; הנ " ל , ממדינת , עמ 214 , 210 ' , עמ אתגר שגיא , ' ; הנ " ל , אמונה , עמ 59 ' , עמ הציונות ; הנ " ל , 66 ' ; הנ " ל , צידוק , עמ 200 , 70 ' עמ בתשרי תשע " ד ( שאלתי אותו בנוגע ' י...  אל הספר
תבונות