זיכרונות ילדות מוקדמים: בין הקלידוסקופ האישי לקבוצתי בעבודה עם צוותים טיפוליים בארגון

זיכרונות ילדות מוקדמים / / 73 ראוי להתעכב על מועד הזיכרון ; ההצבעה על הגיל המוקדם מאדירה את עוצמתו של הזיכרון . אנחנו מניחים שליצירה מוקדמת של זיכרונות ילדות יש חשיבות מיוחדת . הכיוון הוא כרונו-פסיכולוגי : המרכיב הכרונולוגי מעצים את ההיבט הפסיכולוגי ; המספר אומר לנו שהחיבור לעצמו נוצר בשלב מוקדם מאוד, ומה שמתרחש מוקדם מאוד - מהותי מאוד . נתבונן לרגע בכיוון ההפוך . בזיכרונו ביקש המשתתף בסדנה להשיג שתי מטרות בהווה : האחת - להעלות ארצה את זהותו משם, להשלים את חוויית ההגירה , משימת חיים של מהגרים רבים . והאחרת - לתת ביטוי לעצמו בתחום היצירתי . שתי משימות זהות חשובות . כיצד ניתן לקשור את שתי המטרות האלה ל'גילו' של הזיכרון, שהוא כבן שנתיים ? לפי שריג ( 2017 ) העבר מתנועע בתוך ההווה, ובעצם מצביע על צורכי ההווה . ייתכן שהנפש הניעה את הזיכרון ושלחה אותו במנהרת הזמן אל גיל שנתיים, כדי לומר שהמוקדם נועד לחדד כעת את חשיבות משימותיו של המאוחר, משימות שנועדו לממש את מלוא יכולותיו ועצמיותו של המספר בנקודת הזמן הנוכחית של חייו . ה'אז ושם' הופך בשעון הזמן ל'כאן ועכשיו' . לפיכך נכון לומר שהמהלך הוא פסיכ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני