שורשים תאורטיים: העולם הארגוני ומרחב הייעוץ

בפני קהל / / 67 אפשר גם שמצד כל שאר הנוכחים הייתי מוצא עצמי הלכה למעשה מורחק מכל מה שמכונה עולם, או לחלופין מרחב, באשמת חוסר נימוס . הממד של דה-פקטו, שמקופל בביטוי הֲלָכָה לְמַעֲשֶׂה , אינו ככל דה-פקטו, שכן דין ודברים לו עם הלכה . זהו דה-פקטו שנשען על ממד אתי-לוגי שמכונן אוריינטציה של פרקסיס שאפשר לומר עליו שהוא ללא סטנדרטים אך לא ללא עקרונות . כלומר, עניין לנו בהלכה שמכוונת אל מעשה שאומנם נובע מתוכה, אך אין בו הבטחה מראש לאשר אותה או להוכיח אותה כאילו הייתה טקסט קדוש . וכך אני קורא את הפסוק בתלמוד : מר סבר הלכה עדיפא, ומר סבר מעשה רב . תנו רבנן : אין למדין הלכה – לא מפי למוד ולא מפי מעשה, עד שיאמרו לו ״הלכה למעשה״ . שאל ואמרו לו "הלכה למעשה״ ילך ויעשה מעשה, ובלבד שלא ידמה ( בבא בתרא קל, ב ) . הווה אומר, כאשר עניין לנו בהלכה למעשה אין אנו עוסקים בלימוד של תאוריה, לא בסטנדרטים של התנהגות או במומחיות של טכניקה, ואף לא באקלקטיזם תאורטי או פרקטי-אדפטיבי . הטקסט התלמודי ככלל מלמד אותנו ש"הלכה למעשה״ משמעו שיחה מתמשכת על טקסטים מייסדים, מדרש מתמיד שמעמת ללא הרף את ההתנסות המעשית עם מארג המוש...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני