מהלא־מודע של פרויד אל האינסוף של ביון

58 / / אנליזה ארגונית 26 שנה ועוד כמה מאות חלפו עד שפרויד זיהה את מה שהיה שם כל אותה עת, אך איש לפניו לא ראה זאת - כי סיפורו של אדיפוס הוא סיפורו של כל אדם . המחשבה הייתה בלתי ניתנת לחשיבה, עד להגעתו של פרויד . המערכת אב-אם-בן ( או בת ) היא מערכת מורכבת בכל משפחה, וגילוי העריות ( incest ) היה טאבו אוניברסלי מאז ומתמיד . אולם נחוץ היה אדם יוצא דופן כמו פרויד כדי להפוך את המחזה המיתולוגי לפרדיגמה, פרדיגמה שבישרה למעשה את לידת הפסיכואנליזה . מהביוגרפיה של ביון אנו למדים כי הוא היה רופא כירורג מוצלח . בדמיוני היה ביון למדן בלתי נלאה, המתמצא במגוון עולמות ידע . אך טבעי שקרא את פרויד, משום שקשה למצוא הסבר אחר למעבר שלו מכירורגיה להתמחות פסיכיאטרית ולהכשרה בחברה הפסיכואנליטית הבריטית . אני משערת שביון היה צמא לדמות אב, כי בינו לבין אביו גבהה חומה עבה . פרויד, אני משערת, היה בעצם האב הרוחני הגדול והנערץ שלו . לביון היה קשה מאוד למרוד באדם שגילה לו את הטרגדיה של חייו, מי שהראה לו כיצד הפקירו אותו הוריו כששלחו אותו מהודו החמה לגלות בפנימייה הקרה והנוקשה באנגליה, וכיצד הפקירו אותו מפקדיו בשדה הקר...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני