קבוצות כאנלוגיה לארגון: על הובלת שינויים בארגונים

36 / / אנליזה ארגונית 26 עניין נוסף שמקביל למתרחש בארגונים הוא ההשתנות של יכולת ההקשבה בקבוצה גדולה - פעמים רבות תושמע במפגש תגובה מאוחרת לדבר שנאמר במפגש מוקדם ועולה מחדש במפגש המאוחר . היכולת להגיב בזמן מאוחר למשהו שהתרחש קודם לכן קשורה כנראה בירידה אפשרית ברמת החרדה של המשתתף . תחושות של הכלה, חום, אמפתיה וקבלה נחוות בקבוצה גדולה בצורה שונה מאשר בקבוצה קטנה . גודל הקבוצה ממחיש את החוסר בגבולות או את חולשתם, את הכאוטיות ביחסים שגורמת לתחושת בדידות, לחוסר ביטחון בקריאת המציאות ואף לתחושה של חוסר אונים ( במונחים פסיכולוגיים אפשר לדבר על החרדה מאובדן הזהות העצמית, disintegration anxiety ) . כל התופעות הללו מצויות בארגונים, וגם בארגונים נאבקים היחידים כדי להתמודד עם תחושות אלה . המאבק להתגבר על חוסר הנוחות לובש צורות שונות : התבודדות ; התחברות לצמדים כדי לגונן זה על זה ( pairing ) ; התלכדות לקבוצות שמטרתן התגוננות ( בשונה מקבוצות ממוקדות משימה ) , בדרך כלל על בסיס דמיון חיצוני או רקע קודם . בסופו של דבר, החוויה במפגשי קבוצה גדולה יכולה להיות מושווית לנסיעה ברכבת הרים - ריבוי תחושות חיובי...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני