מודל FIT לקידום עבודה רב־מקצועית

8 / / אנליזה ארגונית 26 כדי למקסם את ההשפעה על הלקוח ( Nancarrow, Booth, Ariss, Smith, Enderby, Roots, 2013 & ) . ארגונים רבים - עסקיים, טכנולוגיים, מדעיים, חינוכיים, רפואיים ועוד - מכירים יותר ויותר בחשיבותה של עבודה שיתופית בין אנשי מקצוע ממגזרים שונים, המוכוונת לחשיבה ולפיתוח כדי להתאים ( to FIT ) את המענים לקהלי היעד של שירותים או של מוצרים שהארגון מספק . יש הרואים בפיתוח עבודה רב-מקצועית את אחד האתגרים המרכזיים ביותר של עולם משאבי האנוש וכוח האדם במאה העשרים ( 2013 , . Aiello & Mellor, 2019 ; Nancarrow et al ) . במסגרות עכשוויות של חינוך והכשרה מקצועית, היכולת לעבוד בקבוצה נתפסת כחיונית ביותר כדי להשיג תוצאות וליצור תוצרים שלא היו מתאפשרים בעבודה הנעשית לבד ( & Alves, Marques, Saur, Marques, 2007 ; Hammond & Hammond, 2019 ; Jackson, 1996 ) . חשוב להכיר בכך שההשתתפות של אנשי מקצוע שונים בצוות רב-מקצועי - בין-מגזרי או בין-ארגוני - אינה מבטיחה פיתוח של תוצרים חדשים וחדשניים ( Fay, Borrill, Amir, Haward, & West, 2006 ; Jackson, 1996 ) או אף שיפור בתהליך קבלת החלטות ( Dorahy Hamilton, ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני