תוכן העניינים

/ אל הקוראים והכותבים כתב העת אנליזה ארגונית יוצא לאור באופן סדיר מאז 1995 . המערכת תשמח לפרסם מאמרים העונים על הדרישות הללו : > מאמר שיש בו כדי להוסיף לשדה הידע בתחום הארגוני, בייחוד בזיקה לתאוריה הפסיכואנליטית ובבירור הזיקות שבין תרבות לחברה ובין ארגונים לייעוץ ; > מאמר שיש בו סיכום של נושא, דיון ביקורתי בנושא או הבעת עמדה עליו ; > תיאור מקרה ובו דיווח על העבודה שנעשתה, וכן דיון וקישור לתאוריה ; > דיווח קצר על עבודה תאורטית ועל מחקר שראוי להביאם לידיעת הקוראים ; > דיון בסוגיות אקטואליות, ובתוך כך הבעת עמדות ודעות הנוגעות בתחומי העניין של כתב העת ; > ביקורת על ספר הנוגע בתחומי העניין של כתב העת ; > תרגומי מאמרים בתחומי התוכן של כתב העת ; > תגובה למאמר שפורסם באחד הגיליונות הקודמים . / הנחיות למסירת מאמרים לפרסום > יש לצרף מדיה מגנטית שתכיל את המאמר המוצע לפרסום או לשולחו בדואר אלקטרוני לכתובת המערכת . למאמר יש לצרף תקציר בעברית ובאנגלית ופרטים ביוגרפיים על המחבר . > יש לציין אם המאמר הנשלח לאנליזה ארגונית מוצע לפרסום גם בכתב עת נוסף או בפרסום אחר ( בעברית או בכל שפה אחרת ) . > תרגומי ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני