גיליון 26 / אנליזה ארגונית : כתב עת לייעוץ ארגוני

כתב עת לייעוץ ארגוני | גיליון 26 ׀ פברואר 2020 / כתב עת לייעוץ ארגוני | גיליון 26 ׀ פברואר 2020 / עורך ישראל כ"ץ מרכזת המערכת לינדה יעקב-שדה חברי המערכת מרב בוכבלטר תמר בליץ תמר גרוס נילי גור אריה צפנת מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני עורכת לשון | נילי גור אריה עורך גרפי | ערן צירמן עורכת אנגלית | לינדה יעקב-שדה המערכת המייסדת גבריאל דהאן ישראל כ"ץ נילי סוקניק טלי קרינסקי כתובת המערכת מכון צפנת ת"ד ,8515 ירושלים 91083 טלפון : 6782887 – 02 | פקס : 6791555 – 02 דוא"ל | zofnat @ zofnat . co . il ISSN 0793 – 7180 עטיפה | יעל סבן פרקש, בנוי לא בנוי , 2017 ; סדרת כלים עשויים קרמיקה שגובהם כ- 4 עד 7 ס"מ ; פיסול קרמי, שרפה בחום גבוה ללא זיגוג . צילום | יעל סבן פרקש . נקודת המוצא ליצירה היא יישוב לא מזוהה שבנה הצבא כדי להכשיר את חייליו ; מעין עיירת רפאים ובה בתים ללא תושבים, סמל למציאות שקיימת רק בתודעת המצויים בה . הכלים מדמים חלקי מבנים שמטרתם אינה מוגדרת או ברורה, ומעוררים את שאלת תפקידם של הבתים הדמיוניים . © כל הזכויות שמורות צפנת ׀ מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני מעל 30 שנות ייעוץ 0 3  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני