ביבליוגרפיה

לָרֶשֶׁת אֶת הָאָ רֶץ, לכבוש את המרחב 442׀ אימבר, נפתלי הרץ, תרמ"ו . ספר ברקאי, ירושלים . ׀ , 1883 . "מה אכתוב ? ", חבצלת, 28 , 1883 . 8 . 3 . , 1886 . "ראשון לציון", חבצלת, 30 , 1886 . 4 . 30 . , 1888 . "פותר החלומות", חבצלת, 13 , 1888 . 12 . 16 . , 1889 . "הצבי והצב", חבצלת, 33 , 1889 . 6 . 3 . בתוך : אימבר, 1950 : 345 - 346 . , תרפ"ט . מבחר כתבי נ . ה . אימבר, הוצאת ועד יובל החמישים להכתב השיר "התקוה", תל-אביב . , 1950 . כל שירי הרץ אימבר, הוצאת מרדכי ניומן, תל-אביב . אלבוים-דרור, רחל, 1997 . "יצירת המרכז החינוכי בארץ-ישראל", בתוך : ישראל ברטל ( עורך ) , העלייה השנייה, מחקרים, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, עמ' 386 - 405 . אלמוג, שמואל, 1997 . "העלייה השנייה בעיני עצמה ובעינינו", בתוך : ישראל ברטל ( עורך ) , העלייה השנייה, מחקרים, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, עמ' 38 - 59 . אלרואי, גור, 2004 . אימיגרנטים, הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים . אלתוסר, לואי, 2003 . על האידיאולוגיה, תרגמה : אריאלה אזולאי, רסלינג, תל-אביב . אנדרסון, בנדיקט, 1999 . קהיליות מדומיינות : הגיגים על מקורות הלאומיות...  אל הספר
מוסד ביאליק