פרק שישי: "על כוויה גדולה אני צועד", מקום ומרחב ב"אימה גדולה וירח"

לָרֶשֶׁת אֶת הָאָ רֶץ, לכבוש את המרחב 822׀ אמנם משרת את הפונקצייה המנכסת, שמפעיל הטקסט הספרותי ׀ על הטריטוריה הארץ-ישראלית שבה הוא נכתב, אבל הוא גם מניח בדרכה מכשולים . אמנם אין להטיל ספק בתרומתו המכרעת לביצור ההגמוניה של "תרבות העבודה", בייחוד בדרך שבה נתן לביטוייה השיריים תוקף של אותנטיות ובלתי אמצעיות, שנתנו תוקף לתביעה היהודית לשליטה במרחב הארץ-ישראלי, אך הוא עושה כן בדרך מיוחדת במינה שאינה נטולת חתרנות ופיתולים . כפי שכבר מצוין לעיל, כאלטרנטיבה למימטיות האימפרסיוניסטית של המודרניזם הארץ-ישראלי של העלייה השנייה, פילס לעצמו האקספרסיוניזם דרך משלו במאמציו לנכס את המרחב הארץ- ישראלי . במקום עמדה מימטית, שדמיינה את המציאות הארץ- ישראלית כמציאות לאומית טריטוריאלית, שלווה ויציבה, הלך האקספרסיוניזם האוונגרדי של העלייה השלישית בדרך של מהפכה . שירת העלייה השנייה ייצגה את המציאות הארץ-ישראלית בשקיפות מימטית, שאפשרה להם לייצג את המרחב במידיות שאישרה את קיומו האובייקטיבי ואת שייכותו למפעל הציוני כמובן מאליו . משוררים אלה עיצבו את הדובר השירי שלהם ואת הקורא שלהם כמכוננים את המציאות שמחוצה להם כא...  אל הספר
מוסד ביאליק