מבוא

לָרֶשֶׁת אֶת הָאָ רֶץ, לכבוש את המרחב 8׀ כבר מימי העלייה הראשונה, שכבר בה התגלעו עימותים אלימים ׀ סביב הפעולות היהודיות ל"גאולת הארץ" . כבר אז עלה הצורך הדוחק בשמירה כמכשיר אלים נגד אלימות הערבים, שפעמים רבות התקוממו על נישולם מאדמות שנמכרו ליהודים, שאותם הם כינו "ולד אל-מות" ( רואי, תשמ"ב : 246 , 255 - 263 ) . זאת אפוא הסיבה שבשלה "הרעיון בדבר הצורך לארגן כוח הגנתי-צבאי כלשהו נעשה בן-לוויה כמעט בלתי נפרד לרעיון השיבה למולדת ולרעיון הלאומי היהודי למן ראשית הופעתם" ( גולדשטיין, 1997 : 436 ) . לעומת העליות ממזרח אירופה במאה השמונה-העשרה והתשע- עשרה, שהניחו את התשתית ל"יישוב הישן" שחי חיים דתיים, לא לאומיים, בארץ הקודש ( ברטל, 1994 ) , התאפיינו העליות הציוניות במגמה לאומית מודרנית שמטרתה היתה להתיישב ולשלוט בארץ ישראל . בכך הן נבדלו מעליות החסידים במאה השמונה-עשרה ( למשל, עליית ר' גרשון מקוטוב ב- 1746 ועליית החסידים מרוסיה הלבנה ב- 1777 ) , או מעליית תלמידי הגר"א מראשית המאה התשע- עשרה, שהמשיכו בארץ את קיומם הגלותי וחברו לקיום הטרום- מודרני של היהודים הספרדים באימפריה האוטונומית ( ברטל, 20...  אל הספר
מוסד ביאליק