לרשת את הארץ, לכבוש את המרחב על ראשית השירה העברית בארץ ישראל

מבטאחר מוסד ביאליק • ירושלים עיונים בביקורת ובפרשנות חנן חבר לרשת את הארץ לכבוש את המרחב על ראשית השירה העברית בארץ ישראל חנן חֶבֶר לָרֶשֶׁת אֶת הָאָ רֶץ, לכבוש את המרחב על ראשית השירה העברית בארץ ישראל עורך הסדרה : דן מירון מבט אחר עיונים בביקורת ובפרשנות חנן חֶבֶר לָרֶשֶׁת אֶת הָאָ רֶץ, לכבוש את המרחב על ראשית השירה העברית בארץ ישראל מוסד ביאליק • ירושלים Hannan Hever TO INHERITTHE LAND, TO CONQUER THE SPACE The Beginning of Hebrew Poetry in Eretz - Israel עריכת הלשון : חגית נווה הבאה לדפוס : עטרה קליגמן הספר יצא לאור בתמיכת משרד התרבות והספורט — מינהל התרבות מסת"ב 3 - 151 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תשע"ה סדר : אירית נחום, ירושלים הדפסה : אופסט שלמה נתן בע"מ 2015 Copyright by the Bialik Institute • Jerusalem, www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel  אל הספר
מוסד ביאליק