פרק יד: היחס בין דברי הימים לעזרא-נחמיה

592פרק יד : היחס בין דברי הימים לעזרא - נחמיה על רמזים בתוך היצירה ועל מסורת כלשהי בדבר הרקע הכללי שלה, הם מייחסים את החיבור לדמות היסטורית ידועה — עזרא . בדרך זו הם קבעו את ההקשר ההיסטורי של הספר — ואולי אפילו חשוב יותר — אישרו את מעמדו הקנוני : דברי הימים נכלל בין 4 הספרים שנכתבו ברוח הקודש, 'עד כאן', בניגוד ל'מכאן ואילך' . 5 אבל זיהוי עזרא כמחברו של ספר דברי הימים נדחה כבר על ידי ברוך שפינוזה, לאופולד צונץ הוא שהציג את שאלת היחס בין שני החיבורים האלה כבעיה שיש לפתור אותה בדרך שיטתית . הוא ניגש תחילה לעזרא - נחמיה ומצא ש'מתוך עיון מדוקדק בספר עזרא נגלות לפנינו תופעות מופלאות . כבר העירו חכמים קודמים על כמה חלקים שבספר זה שאי אפשר בשום פנים שיצאו מידי עזרא ונחמיה' . מסקנתו היא ש'לכל היותר רק החלק השמיני מן הספר ששם עזרא נקרא עליו שייך לו, וכל 6 לעומת זאת צונץ לא השאר יש לחלקו בין סופרים שקדמו לו וסופרים שבאו אחריו' . מצא קשיים דומים בהיבט האחר של אותה מסורת, כלומר בזיהוי המחבר של עזרא - נחמיה עם המחבר של דברי הימים, ולפיכך הציע פתרון מבריק : לא עזרא הוא שחיבר 7 את דברי הימים אלא להפך ...  אל הספר
מוסד ביאליק