פרק י: ההיסטוריוגרפיה המקראית בתקופה הפרסית

שער שני : הכתיבה ההיסטורית בתקופת שיבת ציון 174 א . ספר עזרא - נחמיה ספר עזרא - נחמיה הוא ספר קטן – כמות, המוקדש לתולדות ישראל בתקופת שיבת ציון . זהו המקור העיקרי המצוי בידינו עד כה לתיאורה ולהבנתה של התקופה, ועל כן יש לספר משקל מיוחד בתולדות ישראל . ואולם דווקא ייחוד זה הוא אחד המכשולים הנפוצים להבנתו . חוקרי המקרא ולומדיו הבאים לעיין בספר עזרא - נחמיה מבקשים לראות בו בעיקר מקור היסטורי ולמצוא בו אישור והשלמה לידע המצטבר על התקופה, כפי שהוא נלמד ממקורות חוץ – מקראיים . על כן הם בוחנים את הספר על פי קני המידה של ההיסטוריה האובייקטיבית, עד כמה שהיא ידועה לנו . משהם מגלים אי – התאמות הריהם בוחרים לפסול את הספר לחלוטין או לברור מתוכו את הנתונים 3 ההיסטוריים ובהתאם לכך לבנות אותו מחדש, תוך הפרדת הדבקים וחיבור הנפרדים . ואולם עם כל החשיבות שיש לספר כמקור היסטורי, ועם הבנת הצורך שיש לחוקר המקרא למצוא התאמה מלאה בין הנתונים האובייקטיביים ובין העובדות המקראיות, שומה עלינו לראות את הספר כפי שהוא : כחיבור היסטוריוגרפי ולו תכנית היסטורית והבנה היסטורית משל עצמו, הניתנות אמנם להבנה מלאה רק לאור הר...  אל הספר
מוסד ביאליק