פרק ח: דמותה של תקופת שיבת ציון בעזרא החיצוני

שער ראשון : תקופת שיבת ציון 144 של הספר הוא חזרה מילולית על דברי הימים ב לה - לו, עזרא א - י ונחמ' ח 1 - ,12 בשינויים קלים בנוסח הטקסט ובשינוי מסוים בסדר האירועים . החומר הנוסף, שאין לו 2 מקבילה במקורות הידועים לנו, כולל שני פסוקים בפרק הראשון ( עזה"ח א 21 - 22 ) 3 שני קצותיו של הספר — תחילתו וסופוואת 'סיפור שלושת הנערים' ( עזה"ח ג 1 - ה 6 ) . — מפתיעים את הקורא : הספר פותח בתיאור חגיגת הפסח ( המקביל לדברי הימים ב לה ) , באמצע תיאור קורותיו של יאשיהו מלך יהודה, ומסתיים באמצע משפט, לאחר המילה 'נאספו' בנחמ' ח 13 . 4 הנתונים הספרותיים של עזרא החיצוני הם שקבעו את מוקדי ההתעניינות בספר . 1 . העובדה שהספר מתחיל בסופו של דברי הימים ב ונמשך ללא הפסקה בספר עזרא מפרק א ועד סוף הספר, נתפסה כעדות לכך שהספרים דברי הימים ועזרא - נחמיה היו במקורם רצף אחד שנתחבר על ידי מחבר אחד . חיבור משוער זה כונה בשם 5 'ההיסטוריה הכרוניסטית' ומחברו כונה 'הכרוניסט' . 2 . האופי הקטוע של תחילת הספר וסופו הביא לכך שהספר נתפס על ידי רוב 6 החוקרים כ'פרגמנט' מן 'החיבור המקורי', הוא 'ההיסטוריה הכרוניסטית' המשוערת . 3 . מיע...  אל הספר
מוסד ביאליק