פרק ז: המאבק על הזהות בתקופת שיבת ציון, תוצאותיו והשלכותיו

331פרק ז : המאבק על הזהות בתקופת שיבת ציון, תוצאותיו והשלכותיו מדינותיו, ישראל שבצפון ויהודה שבדרום, ומסביב להם, בכל הכיוונים, יושבים בני עמים זרים המוגדרים בשמותיהם — עמונים, מואבים, אדומים, כנענים, פלשתים ועוד . ואולם, לאחר חורבן הממלכות — תחילה הכיבוש האשורי של ממלכת ישראל בשנת 722 לפנה"ס ואחריו הכיבוש הבבלי של ארץ יהודה בשנת 586 לפנה"ס — המציאות הפשוטה הזאת משתנה מאוד . בשני חלקיה של ארץ – ישראל — בצפון לאחר הכיבוש האשורי וביהודה לאחר הכיבוש הבבלי — נשארו קיבוצים ישראליים שלא הלכו בגולה . בתחום ממלכת ישראל נוספו לתושבים הישראלים תושבים זרים, שמלכי אשור הביאו לשם במסגרת מדיניות ההגליה ההדדית שבה נקטו . ואילו בארץ יהודה, שבה לא נוספו תושבים זרים לאוכלוסייה המקומית, נותר קיבוץ יהודאי קטן ודל . לעומת זאת נתהוו קיבוצים ישראליים גדולים בארצות אחרות בעולם . על גולי 'עשרת השבטים' אין לנו ידיעות היסטוריות, ולכן עד שיתגלו נתונים חדשים אי – אפשר לדבר עליהם במונחים היסטוריים . אבל לצדם נוצרו קיבוצים ישראליים במצרים, שאליה ברחו יהודים רבים במהלך המלחמות ; בכל רחבי האימפריה הבבלית, שלשם הגלו אות...  אל הספר
מוסד ביאליק