פרק ד: ירושלים בתקופת שיבת ציון: תחת כנפי האימפריה הפרסית

98פרק ד : ירושלים בתקופת שיבת ציון : תחת כנפי האימפריה הפרסית שראה אור בשנות המחקר הארוכות — ספרים, מאמרים, דו"חות חפירות, פירושים 3 השפע הבלתי פוסק של מחקרים על ירושלים בתקופה על ספר עזרא - נחמיה ועוד . הפרסית מוכיח מחד גיסא את העניין הרב בנושא, ומאידך גיסא עד כמה אין הסכמה בין החוקרים בשאלות מפתח הקשורות לנושא, ועד כמה המידע שבידינו דל ובלתי מספק . אני מקווה שגם לנוכח השפע המחקרי הזה עדיין יעלה בידי להאיר את הנושא מזווית חדשה . דעה מוסכמת למדי היא שיש לקבוע את נקודת המפנה בתולדות ירושלים בתקופת כהונתו של נחמיה, שנמשכה מן השנה העשרים למלכות אַרְתַכְּסֶרְכְּסֶס / אַרְתַחְשַסְתַא הראשון, כלומר 445 לפסה"נ, ועד אחרי שלוש – עשרה שנים לאחר מכן — 432 4 דעה זו מבוססת על המידע המופיע בספר נחמיה ועל התאריכים הנקובים לפסה"נ . בחטיבה הספרותית המכונה 'זיכרונות נחמיה' ( נחמ' א 1 ; ב, 1 ; יג, 6 ) . למרות ההסכמה הרחבה בעניין זה, יש מי שסובר ש'זיכרונות נחמיה' הם יצירה מאוחרת ולא אותנטית, ולכן אין ללמוד ממנה דבר, ודחיית האותנטיות של המקור המקראי גם היא מתפרשת 5 למשל לדעת ישראל פינקלשטיין ודוד אוסישקין ...  אל הספר
מוסד ביאליק