(ג) ״אינסטינקט ריטואלי״ וגופניות: תמונות מאליפות אלי־צור בקפריסין 1948

מגנזי המכון לחקר הציונות הדתית 232 אגודת אליצור, שהוגדרה כאגודת ספורט דתית בזיקה לפועל המזרחי, קמה בעיקר ביזמתו של יחיאל אליאש . בשנותיה הראשונות שימשה האגודה ככיסוי לפעילות של הפלוגות הדתיות של ההגנה . הם נקראו אז ״משמרות אלי-צור״ . האגודה קיימה פעילות צבאית כמו קורסי מפקדים . בשנת 9 9 כבר החל אליאש לנקוט מהלכים להפוך את האגודה לאיגוד ספורטיבי של ממש . השם ״אליצור״ נבחר לייצג את האגודה בעצתם של הרב משה צבי נריה ואברהם קסטנבוים, כשהסיבה לכך מופיעה בחוקת האיגוד : ״השם אלי-צור, איגוד ספורטיבי דתי, ההדגשה היתה על צירוף של שתי מלים עם קום המדינה והקמת צה״ל עברה אלי-צור ולא כוחי ועוצם ידי עשו את החיל הזה״ . האגודה בהדרגה לפעילות ספורט בלבד, וכיום היא מקיימת קבוצות ספורט במקומות שונים בארץ . לאחר מלחמת העולם השנייה פעלה האגודה בין העצורים בקפריסין 6 ויינשטין כתב, כי כחלק מהפיכתה לתנועה עולמית, והנהיגה פעילות ספורטיבית . ״פעילות ספורטיבית הייתה אחת הדרכים להעסקת המעפילים חברי התנועה . למטרה 7 הוא ציין, זו הוקמה במחנות הקיץ קבוצת כדור-רגל של ׳אליצור׳, שהתאמנה כל יום״ . כי פעילות זו הייתה גם כי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן