(ב) איגרת לפסח פרידלנד מאת שמריהו לייב הורוויץ

229 איגרת לפסח פרידלנד מאת שמריהו לייב הורוויץ רבים ונכבדים מאד מהחרדים, וע״ז הלא הננו מצפים . – ערכתי ושלחתי מכתב להרב ריינעס לשאול אותו אם יסכים להצעתנו, אשר לפי דעתנו יש לנסיעתו ערך רב מאד ל״המזרחי״ וכאשר אקבל מענה ממנו אודיעם במועדו, להאגודה דבר, יען כי עוד לא הוברר לא כתבתי לע״עהמזרחית ״דורשי ציון״ בראָמני לנו אם יסע, אם לא ? כשאקבל ממנו תשובה משמחת לב כי יקבל עליו הטורח לנסוע בגלילותינו אז רק אז אבא בדברים עם האגודה שבראָמני ועם יתר הערים הסמוכות לערינו, והנני להשיבו על שאלותיו . א ) יחס מורשינו מר אוסישקין לאגודתנו הוא באופן טוב, נותן לנו מכתבים חוזרים וחומר לאספתנו ודורש תמיד למפעלנו בתשומת לב ובשמחה גלויה, וגם בעת שהי [ ה ] זה לא כבר אספה כללית מכל האגודות הציוניות שבעירנו, והד״ר לעווין רב עדתנו בבקרת עזה ונמרצה בקר את ״המזרחי״, יצא אוסישקין במחאה כנגדו ויבטל את דבריו בנוגע להמזרחי, אך הנני מרגיש בהרגשה דקה כי הציונים בכלל התחילו לפחוד פחד מן ״המזרחי״ שרכש לפי דעתם חלק גדול מן העם, והוא חפץ להטביע את 6 . . . . ומתירא אנכי חותמו על הארגינזציא הכללית, והנם חוששים פן ירבה והיה כי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן