הביקורת המשיחית על גוש אמונים בין הזרם התאולוגי לזרם האקטיביסטי בחוגי מרכז הרב

אודי אברמוביץ׳ 182 טיפחו מיתוס זה מתוך כוונות ותקוות שונות, אך בעיקרו של דבר זהו מונח מטעה, ובמידה רבה וירטואלי . מעורפל, המיתוס של גוש אמונים והשיח המחקרי והציבורי על אודותיו מכיל כמעט תמיד שתי השתמעויות . ראשית, הוא מניח איזושהי הומוגניות רעיונית שעומדת ברקע מעשה ההתיישבות ביש״ע, שחרף כל ההבדלים גדולה מסך חלקיה . הטענה היא כי מעבר לגוף הספציפי ( והאמורפי ) של מזכירות גוש אמונים ( אשר פעלה בעיקר בשנים 97 - 978 ) קיימת ברקע מעשה ההתנחלות והמאבק עליו תנועה אידאולוגית מקורית ובעלת זהות אחידה פחות או יותר, אשר במשך השנים הצליחה לסחוף אחריה עשרות אלפי מתיישבים, גם אם חלקם הגדול הגיעו ממניעים כלכליים וחברתיים . שנית, הוא מצביע על התאולוגיה המשיחית של מרכז הרב כבית היוצר של אותה הומוגניות רעיונית . כלומר גוש אמונים הוא לא רק ״אחד״ אלא גם ״אחר״, בהיותו המיתוס של גוש אמונים קשור אפוא גם לאופי מבוסס על תאולוגיה משיחית . ה״מיתי״ של דרכו הרעיונית . בהקשר זה מהווה המושג ״תאולוגיה פוליטית״ וכן מושגים קרובים לו כלי מרכזי להסבר ההיבטים הבלתי לגליים, הרדיקליים, המיסטיים, ובעיקר : הפוליטיקה מנוהלת השוב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן