אורתודוקסייה אוניברסלית: עיון בהגותו של הרב דוד שלמה שפירא ממילווקי

179 אורתודוקסייה אוניברסלית : עיון בהגותו של הרב דוד שלמה שפירא ממילווקי הירש, אגרות צפון = שמשון רפאל הירש, אגרות צפון : תשע עשרה אגרות על היהדות, ירושלים תש״ט . הלמרייך ושינר, אפשרויות = William B . Helmreich & Reuel Shinnar, “Modern Orthodoxy in America : Possibilities for a Movement under Siege”, Jerusalem Letter / Viewpoint 383, Jerusalem Center of Public Affairs, June 1998, pp . 1 - 7 הרטמן, מסיני לציון = דוד הרטמן, מסיני לציון : התחדשותה של ברית, תל אביב תשס״ג . השל, אלהים מבקש = אברהם יהושע השל, אלהים מבקש את האדם : פילוסופיה של היהדות, תרגם עזן מאיר-לוי, ירושלים תשס״ג . השל, השבת = אברהם יהושע השל, השבת : משמעותה לאדם המודרני, תל אביב 0 . ורטהיימר, התוכל לשרוד = Jack Wertheimer, “Can Modern Orthodoxy Survive ? ,” Mosaic Magazine, Aug . 3, 2014 יונג, יהדות וסדר = Leo Jung, “Judaism and the New World Order : Human Equality and Social Reconstruction”, The American Journal of Economics and Sociology 4, 3 April 1945 ) , pp . 385 - 393 ( כהן, האוניברסאלי בפרטיקולריזם = Richard A . C...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן