בין אידאולוגיה לתאולוגיה באיחוד המזרחי והפועל המזרחי

בין אידאולוגיה לתאולוגיה באיחוד המזרחי והפועל המזרחי 119 את המרד של הפועל המזרחי בגלותיות . היהדות הגלותית התמקדה במצוות שבין אדם למקום והזניחה את הזולת כשם שהיא הפרידה את התורה מהחיים . רק האידאולוגיה של הפועל המזרחי מכוונת לתחייה הלאומית . יתר על כן : לפי דרוקמן הבסיס לאיחוד, ססמת ״מדינת התורה״ שהייתה על הפרק 46 הוא רעוע מאחר בדיונים התוססים שהתנהלו בציבור הציוני הדתי במדינה הצעירה, שכל תנועה מפרשת באופן שונה את אידאל מדינת התורה . המזרחי מפרש אידאל זה כפרהסיה דתית ( ״שומרים כולם שבת״ ) בעוד שהפועל המזרחי מפרשו גם כמוסר עבודה וכצדק סוציאלי . המזרחי נאמן למאבק הדתי המובהק, היינו להשלטת התורה על התחומים הדתיים במדינה ( אישות, כשרות, שבת וכדומה ) , בעוד שהפועל המזרחי התחייב להשלטת התורה על כל תחומי החיים שלה ולא רק על התחומים הנחשבים דתיים . דברי דרוקמן מתאפיינים בלהט ובהתרגשות כיאות לנציג של תנועת נוער . ואכן אקלים כזה דחק את אנשי המזרחי לנקוט תגובות והנמקות אפולוגטיות, כפי שנראה להלן . ( ד ) מאבקו הקיומי של המזרחי כבר בוועידה השביעית של הפועל המזרחי בארץ ישראל הכריז מאיר בר-אילן ( ברל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן