שמואל חיים לנדוי, מנהיג הפועל המזרחי בארץ ישראל בשנים 1928-1926 : היבטים אישיים, פוליטיים, ארגוניים וחברתיים

יוסי אבנרי 62 ממאציביטש לירושלים שמואל חיים לנדוי נולד בשנת תרנ״ב ( 1892 ) בעיר מאציביטש שבפולין . שנות נערותו והתבגרותו עברו עליו באווירה תורנית חסידית שמשקל מיוחד נודע בה למשנת בית קוצק, הידועה בתסיסתה ומרדנותה . דמותו ותורתו של ר׳ ישראל מפילוב ( נכדו של ר׳ מנחם מנדל מקוצק ) , אשר נודע באהדתו ל״חיבת ציון״, נחקקו בתודעתו של שח״ל 1 הצעיר . אחר נישואיו התיישב בעיירה טשמרניק ( Czemierniki ) והתפרנס ממסחר בטבק, עיסוק שהעניק לו יציבות כלכלית אולם הותירוֹחסר סיפוק נפשי . מאווייו הרוחניים ונטייתו לעסקי ציבור העיבו על משענתו הכלכלית המבטיחה והניעוהו להמירה בעיסוק ההולם את אישיותו . ההזדמנות למהפך אישי בחייו נקרתה בדרכו לנוכח מלחמת העולם הראשונה ושידוד המערכות הלאומי שבא בעקבותיה . המלחמה חוללה שינויים משמעותיים בחיי היהודים בפולין, שהוקמה מחדש כמדינה עצמאית . פעולות אנטישמיות, גזרות ופרעות המשיכו לפקוד את יהודי פולין גם לאחר הקמת הישות המדינית החדשה . ברם עתה נתאפשר ליהודים לקיים חיים ציבוריים ולפעול במסגרת מפלגות וארגונים פוליטיים וחברתיים שלא ניתן היה לקיימם תחת שלטון העריצות הרוסי, שבו היי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן