אנתולוגיה — מבחר מניפסטים מייסדים: ספרות, אמנות, תרבות 2011-1981

מניפסטים : כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 242׀ אנתולוגיה׀ 243 עיצוב הסמלילים : אב - אורי פקלמן ; אגרא , הנה - אלעזר גלעד ; אפיריון - רחל ביטון קלהורה ; דווקא - נעמי מורג ; דקה - דוד גוטסמן ; חדרים - ישעיהו יריב ; מעין - כרם הלברכט ; קטע - אביב איצקוביץ ; שבו - עוזי אגסי . מניפסטים : כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 442׀  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן