מראי־מקום

231 מראי-מקום ביאליק, ח"נ, "גילוי וכיסוי בלשון", כל כתבי ח"נ ביאליק , תל-אביב : דביר, ,1938 עמ' קצא – קצג . ׀ ביי, חכים [ 1991 ] , T . A . Z — אזור אוטונומי ארעי , תרגום ליאת סאבין, תל-אביב : רסלינג, 2008 . בירגר, פיטר [ 1974 ] , תיאוריה של האוונגרד , תרגום רועי בר, תל-אביב : רסלינג, 2007 . בלום, הרולד [ 1973 ] , חרדת ההשפעה , תרגום עופר שור, תל-אביב : רסלינג, 2008 . בנימין, ולטר, מבחר כתבים — כרך ב : הרהורים , תרגום דוד זינדר, תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1996 . בקון, יצחק ( עורך ) , יוסף חיים ברנר – מבחר מאמרים על יצירתו הסיפורית , תל-אביב : עם עובד, 1972 . ברזל, הלל, גבהות הכיסופים : שירה מתקנת עולם , אגודת הסופרים העבריים בישראל, 1993 . ברטון, אנדרה [ ,1924 1930 ] , המניפסטים של הסוריאליזם , תרגום אירית עקרבי, תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1988 . ברייטברג-סמל, שרה, "כי קרוב אליך הדבר מאד" — דלות החומר כאיכות באמנות הישראלית , תל-אביב : מוזאון תל-אביב, 1986 . ברינקר, מנחם, עד הסמטה הטבריינית , תל-אביב : עם עובד, 1990 . ברנר, יוסף חיים, כל כתבי י"ח ברנר — כרכים א – ג , תל-אביב : דביר, 1960 . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן