4. מי "אנחנו"? מניפסטים והמאבק החברתי

מניפסטים : כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 612׀ של שחיקה ודיכוי כלכלי של מעמד-הביניים לצד התחזקות בעלי ההון . המאבק היה, בין היתר, תוצר של מהפכה טכנולוגית גלובלית אשר לראשונה אפשרה להמונים להתאגד באופן פשוט וזמין במסגרת רשתות חברתיות וירטואליות עצמאיות — שינוי שהניע את פריצתן של תנועות חברתיות חדשות וליווה גל של התקוממויות אזרחיות נגד משטרים ברחבי העולם ( בין היתר ברצף האירועים שכונה "האביב הערבי" ) . מיד עם פרוץ המחאה מיהרו רבים מהמבקרים ומהעיתונאים להספידה, הביעו ביקורת חריפה על ההימנעות של נציגיה מהצהרות פוליטיות, והסתייגו מחוסר המיקוד האידאולוגי של ההפגנות . אבל בדיעבד אין חולק על כך שהמחאה, שהגיעה לאחר שנים של הלך-רוח אזרחי פסיבי ואשר הייתה חלק מהקשר רחב של מחאות עולמיות, שינתה לכל-הפחות את השיח הציבורי בישראל, ויש הטוענים כי הייתה לה — וכי עוד עתידה להיות לה — השפעה מרחיקת-לכת, גם אם אין לכך לפי שעה ביטויים מידיים מובהקים . לא זה המקום לתאר את השתלשלות האירועים שהובילה למחאה הישראלית ואת השלכותיה עד כה, אבל אי-אפשר להתעלם מהשלכותיה המידיות על המניפסט כז'אנר . מניפסטים וטקס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן