3. בין מניפסט לפרודיה עליו: שלילה עצמית, התחזות ומשחק