לבד במערכה: המניפסטים של עמדה

מניפסטים : כתבים של אי-נחת על סף המאה העשרים ואחת 431׀ דיוקן מקיף של חבורה זו ושל מצב השדה בעת ניסיונה להשתלב בו שורטט בעבודתו 30 מתאר 29 גם רחמים, בעקבות טאוב,של יחזקאל רחמים, שהיה בעצמו שותף בקבוצה . את שדה התרבות בישראל בשנות התשעים כשדה שמתאפיין בחדירת עקרונות השוק אל הייצור הספרותי, בשימוש גובר בלשון רזה, ובירידה במעמד השירה, במעמדם של כתבי- העת ובדומיננטיות של החבורות הספרותיות . על רקע זה, חבורת "עמדה", שביקשה לדבוק בשיפוטים אסתטיים מחמירים ומוחלטים בהשפעתו הישירה של גבריאל מוקד, 31 "מוצאת את עצמה מלכתחילה ניצבת בניגוד למגמות הרווחות עורך כתב-העת עכשיו , 32 לפי רחמים, "בידי חברי הקבוצה בשדה והיא מאכלסת בו עמדה חלשה וכמעט ריקה" . הון סמלי מועט והם פועלים במסגרת ז'אנר מוחלש ( שירה ושירה מסוימת ) ובצורת ארגון שולית ( החבורה וכתב העת ) . באופן מובנה, מצב יחסים זה בשדה משפיע על אסטרטגיות 33 בין האמצעים שנקטו חברי עמדה כדי להשתלב בשדה ההשתלבות של חבורת 'עמדה'" . הספרות, ניתן להצביע על כמה ראשיים שיש להם ביטוי מובהק במניפסטים של עמדה , וכפי שיוצג בהמשך — גם במניפסטים של כתבי-עת אחרים ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן