מיתוס ברנר וה"אף־על־פי־כן"

119 "דברי אנשים החפצים דבר-מה" : מסורת עברית של כתיבת מניפסטים המייסדים שלהם, המושפעים ברמות שונות מכתיבתו ומפועלו של ברנר, מ המעורר׀ 70 אבל אולי יותר מכול ממה שניתן לכנות "מיתוס ברנר" : המיתולוגי בעריכת ברנר, 71 ואוסף של תפיסות-עולם אשר באות בדרך-כלל לידי מיתוס המשלב פולחן אישיות ביטוי דרך אוסף של אמרות-כנף ( דוגמת "זכות הצעקה" ו"אף-על-פי-כן" ) המיוחסות לברנר וממשיכות להדהד בחלל התודעה של התרבות העברית במשך השנים . במאמרה "מחיר הנוכחות — יוסף חיים ברנר כגיבור תרבות", פּורשׂת גוברין את ההשפעה העצומה 72 מבין עשרת ה"תנאים" שהיא מציבה להפיכתו של יוצר של ברנר על התרבות העברית . לגיבור תרבות, התנאי השביעי הוא שהיוצר — משאיר אחריו לקהל הרחב, גם זה שלא קרא את יצירתו ואינו מכיר אותו מקרוב, ירושה של ממש : שורה שאפשר לצטט אותה בהזדמנויות שונות ; עמדה מוסרית בוויכוח שהוא מעורב בו ; צירוף לשון שהוא מזוהה עמו ; [ . . . ] הירושה ממשיכה לחיות אחריו ואפשר להתאימה לנסיבות היסטוריות ואישיות משתנות, והיא 73 מנותקת מהקשרה הראשון ההיסטורי והאישי . ה"אף-על-פי-כן" הוא מין ירושה כזו, המגלמת על קצה המזלג הן את...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן